Ჩატვირთვა...

GK671R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), სამუშაო სიგრძე: 80 მმ (3 1/8″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,90 მმ