Ჩატვირთვა...

GK646R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), სამუშაო სიგრძე: 100 მმ (4″), ბაიონეტის ფორმის, სინტრამის წვერები, არაწებვადი, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ