Ჩატვირთვა...

GK645R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 185 მმ (7 1/4″), სამუშაო სიგრძე: 85 მმ (3 3/8″), ბაიონეტის ფორმის, სინტრამის წვერები, არაწებვადი, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი