Ჩატვირთვა...

GK596R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 145 მმ (5 3/4″), სიგანე: 0,30 მმ