Ჩატვირთვა...

GK595R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 120 მმ (4 3/4″), სიგანე: 0,60 მმ