Ჩატვირთვა...

GK009R

 

MC INDOE სახვევი პინცეტი, სწორი, 175 მმ (7″), დიამეტრი 5 მმ, დაკბილული, იზოლირებული