Ჩატვირთვა...

GK005R

 

პინცეტი, სწორი, 180 მმ (7″), დიამეტრი 5 მმ, დაკბილული, იზოლირებული