Ჩატვირთვა...

FL418R

 

LEXER სატეხი, სწორი, სინთეტიკური მასალის  სახელური, 30 მმ, 220 მმ, 8 3/4″