Ჩატვირთვა...

FL411R

 

LEXER სატეხი, სწორი, სინთეტიკური მასალის სახელური, 5 მმ, 220 მმ, 8 3/4″