Ჩატვირთვა...

FK340R

 

FARABEUF Raspatory, სწორი, 145 მმ (5 3/4″), ბასრი, სიგანე: 12,500 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი