Ჩატვირთვა...

FK336R

MITCHELLS Raspatory, სწორი, 210 მმ (8 1/4″), ბასრი, სიგანე: 17 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი