Ჩატვირთვა...

FK306R

 

ADSON Raspatory, სწორი, 170 მმ (6 3/4″), ბრტყელი, ბასრი, სიგანე: 8 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი