Ჩატვირთვა...

FF858R

 

CASPAR Rongeur, სწორი, 205 მმ (8″), სიგანე: 4 მმ