Ჩატვირთვა...

FF857R

 

CASPAR Rongeur, სწორი, 180 მმ (7″), მძიმე ნიმუში, სიგანე: 4 მმ