Ჩატვირთვა...

FF832R

CASPAR Rongeur, სწორი, 155 მმ (6″), სიგანე: 2 მმ