Ჩატვირთვა...

FF808R

 

WAGNER Rongeur, სწორი, 210 მმ (8 1/4″), მძიმე ნიმუში, 5,5 x 19 მმ