Ჩატვირთვა...

FF807R

 

SPURLING Rongeur, სწორი, 180 მმ (7″), 4 x 10 მმ