Ჩატვირთვა...

FF803R

 

CUSHING Rongeur, სწორი, 180 მმ (7″), 2 x 10 მმ