Ჩატვირთვა...

FF534R

 

CASPAR Rongeur, სწორი, 160 მმ (6 1/4″), დაკბილული, 4 x 14 მმ