Ჩატვირთვა...

dtn-18-15.0-u…20.0-u

გამტარი, ნემსი-ტროაკარი ექოგენური წვერით, არავასკულარული პროცედურებისთვის.

kodebi
DTN-18-15.0-U    18G, 15CM
DTN-18-20.0-U    20G, 15CM