Ჩატვირთვა...

BV260R

რეტრაქტორი

BV260R

კონუსის ლამინექტომიის რეტრაქტორი, სახსრით, 265 მმ (10 1/2″), 3 x 4 ღერი, ბასრი, არასტერილური, მრავალჯერადი