Ჩატვირთვა...

BV252R

რეტრაქტორი

BV252R

ADSON რეტრაქტორი (თვითშეკავება), 265 მმ (10 1/2″), 3 x 4 ღერი, ბასრი, არასტერილური, მრავალჯერადი