Ჩატვირთვა...

BV084R

რეტრაქტორი

BV048R

RNTNE HOSPITAL რეტრაქტორი (თვითშეკავება), 165 მმ (6 1/2″), 3 x 4 სამაგრი, მჭრელი, არასტერილური, მრავალჯერადი