Ჩატვირთვა...

BT430R

 

რეტრაქტორი, 170 მმ (6 3/4″), სიღრმე: 56 მმ, სიგანე: 10 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი