Ჩატვირთვა...

LEICA BOND RX

იმუნოჰისტოქიმიური შეღებვა: BOND RX

სლაიდების მოცულობა: 30

მზა უჯრები (10 სლაიდი) შეიძლება მუდმივად შეიცვალოს

რეაგენტის კონტეინერების რაოდენობა: 36

რეაგენტის კონტეინერის მოცულობა: 7 მლ და 30 მლ

ტიტრაციული კონტეინერის მოცულობა: 6 მლ

ნაყარი რეაგენტის კონტეინერის ტევადობა: 2 ლიტრი ან 5 ლ

სახიფათო ნარჩენების კონტეინერის ტევადობა: 5 ლ

ნარჩენების სტანდარტული კონტეინერის ტევადობა: 2 x 5 ლ