Ჩატვირთვა...

LEICA BOND MAX

იმუნოჰისტოქიმიური შეღებვა: BOND MAX

Dimensions (W x H x D): 760 mm x 703 mm x 775 mm
Weight (dry): 120 kg (265 lbs)
Slide capacity: 30
Reagent container capacity: 7 mL and 30 mL
Number of reagent containers: 36
Bulk reagent container capacity: 1 L or 2 L
Hazardous waste container capacity: 2 L
External bulk waste container capacity: 9 L