Ჩატვირთვა...

Biliary Drainage Catheter

ბილიარული, შინაგან-გარეგანი დრენირების კათეტერი –
რენდგენოკონტრასტული   რგოლით
ჰიდროფილური   საფარველით
ჩამკეტით
კოდები
ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH
ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH