Ჩატვირთვა...

BD859R

 

ATRAUMATA სიმსივნური პინცეტი, სწორი, 240 მმ (9 1/2″), დაკბილული DE BAKEY, პირის სიგრძე: 2 მმ, იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი