Ჩატვირთვა...

BD858R

 

ATRAUMATA სიმსივნური პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), დაკბილული DE BAKEY, პირის სიგრძე: 2 მმ, იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი