Ჩატვირთვა...

BD857R

 

მიკრო პინცეტი, სწორი, 300 მმ (12″), დაკბილული (1×2), იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი