Ჩატვირთვა...

BD856R

 

მიკრო პინცეტი, სწორი, 240 მმ (9 1/2″), დაკბილული (1×2), იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი