Ჩატვირთვა...

BD853R

 

მიკრო პინცეტი, სწორი, 240 მმ (9 1/2″), იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი