Ჩატვირთვა...

BD852R

 

მიკრო პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი