Ჩატვირთვა...

BC694R

 

STEVENS BIPOJET ბიპოლარული დისექციის მაკრატელი, ბიპოლარული, მოხრილი, 120 მმ (4 3/4″), ტენოტომიის წვერი, იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი, თავსებადია: GN084, JG883R