Ჩატვირთვა...

BC526R

მაკრატელი

BC526R

DIETHRICH-POTTS სისხლძარღვთა მაკრატელი, დახრილი, 125 °, 180 მმ (7″), ბასრი/ბასრი, სტანდარტული წვერი, არასტერილური, მრავალჯერადი