Ჩატვირთვა...

Atraucan Paed

– დაპატენტებული ორ ზონიანი ატრავმული თავი
– გამჭირვალე პავილიონი
– ფერადი კოდირება
– პედიატრიული ზომები ხელმისაწვდომია