Ჩატვირთვა...

8806061 პორტი

პორტი-პლასტიკის. მაღალო სიჩქარით ინფუზიისთვის. PowerPort МРТ  თავსებადი.

კათეტერი, ერთ არხიანი, 6FR, ტაქსანებისადმი მედეგი. რენტგენოკონტრასტული პოლიუთერანის, ღიადისტალური ბოლოთი.