Ჩატვირთვა...

თვალის რქოვანას წინა და უკანა სეგმენტების ტომოგრაფი

აპარატი წარმოადგენს ოქროს სტანდარტს თვალის წინა სეგმენტის ტომოგრაფიაში.

სწრაფი, უკონტაქო, ჰიგიენური და უმტკივნეულო დიაგნოსტიკა

პროგრამული უზრუნველყოფის ძირითადი ფუნქციები:

სწრაფი სკრინინგის რეპორტი

კერატოკონუსის ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია

კერატოკონუსის სტადიების დადგენა

რქოვანას წინა და უკანა სეგმენტების ტოპოგრაფიული რუკა

სრული პაქიმეტრია

გლაუკომის სკრინინგი: პაქიმეტრიაზე დაფუძნებული ინტრაოკულარული წნევის კორექცია, კამერის კუთხე და მოცულობა

შედარებითი დისპლეი

გამოსახულებების შედარება და შეთავსება

პროგრამული უზრუნველყოფის ოპციური ფუნქციები:

რქოვანას ოპტიკური დენსიტომეტრია

PNS და 3D კატარაქტის ანალიზი

რეფრაქციული მოდული

კატარაქტის მოდული

ინტრაოკულარული ლინზის გამოთვლა

ჰოლედეი რეპორტი

ბელინ-ამბროზიოს  ექტაზია

მოდელი Pentacam HR. მწარმოებელი Oculus, გერმანია