Ჩატვირთვა...

თვალის რქოვანას წინა და უკანა სეგმენტების ტომოგრაფი აქსიალური სიგრძის გაზომვის ფუნქციით

აპარატი წარმოადგენს ოქროს სტანდარტს თვალის წინა სეგმენტის ტომოგრაფიაში.

სწრაფი, უკონტაქო, ჰიგიენური და უმტკივნეულო დიაგნოსტიკა

პროგრამული უზრუნველყოფის ძირითადი ფუნქციები:

სწრაფი სკრინინგის რეპორტი

კერატოკონუსის ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია

კერატოკონუსის ტომოგრაფიული კლასიფიკაცია

კერატოკონუსის სტადიების დადგენა

რქოვანას წინა და უკანა სეგმენტების ტოპოგრაფიული რუკა

სრული პაქიმეტრია

გლაუკომის სკრინინგი: პაქიმეტრიაზე დაფუძნებული ინტრაოკულარული წნევის კორექცია, კამერის კუთხე და მოცულობა

შედარებითი დისპლეი

გამოსახულებების შედარება და შეთავსება

ინტრაოკულარული ლინზის გამოთვლა

რქოვანას ოპტიკური დენსიტომეტრია

PNS და 3D კატარაქტის ანალიზი

რეფრაქციული მოდული

კატარაქტის მოდული

ჰოლედეი რეპორტი

ბელინ-ამბროზიოს  ექტაზია

 

პროგრამული უზრუნველყოფის ოპციური ფუნქციები:

3D pIOL Simulation and Aging Prediction

 

მოდელი Pentacam AXL. მწარმოებელი Oculus, გერმანია