Ჩატვირთვა...

Runthrough™ NS

Runthrough NS მიმმართველი მავთულების ოჯახი განკუთვნილია კარდიო-ინტერვენციული პროცედურებისთვის.

  • დიამეტრი 014″ .
  • სიგრძე 180 სმ.
  • წვერის სიმძიმე: 0.6/1/3.6 gf.
  • დისტალური წვერის ფორმა სწორი.
  • დისტალური დაფარვა ჰიდროფილური.
  • პროქსიმალური დაფარვა PTFE.

Item Tip                                                  shaping part​    Item reference

RunthroughTM NS Extra Floppy    ​ 10 mm                TW-AS418XA
RunthroughTM NS Floppy                ​10 mm                TW-AS418FA
RunthroughTM NS Hypercoat          ​14 mm                TW-DS418FH
RunthroughTM NS Intermediate ​    10 mm                TW-DS418IA