Ჩატვირთვა...

US613

 

HARDY Bipolar Forceps, სწორი, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 115 მმ (4 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1,50 მმ