Ჩატვირთვა...

0603870CE პორტი

პორტი – პლასტიკის, ერთკამერიანი

კათეტერი -erT arxiani, 7FR,  taqsanebisadmi მედეგი. rentgenokontrastuli poliureTaniს.   გროშონგ   სარქველით.