Ჩატვირთვა...

ლიზოფორმინ 3000

უნივერსალური სადეზინფექციო და სასტერილიზაციო საშუალება   ინსტრუმენტებისათვის, გამრეცხი თვისებებით (ენდოსკოპების ჩათ   ვლით). შენობების, ზედაპირების, ინვენტარის, ტექსტილის (ქსოვი   ლების) ნაწარმის დეზინფექცია
  • სამედიცინო ინსტრუმენტების, ენდოსკოპების დეზინფექცია და გაწმენდა
  • ექსპოზიცია: 1.0%-1სთ; 1.5%-30წთ; 2.0%-15წთ.
  • ზედაპირები: 0.25%-4სთ.
  • ქიმიური სტერილიზაცია: 8%-1სთ.
  • შეფუთვა: 20მლ. პაკეტი; 1ლ. ქილა; 5ლ. ავზი.

 

ანოტაცია(pdf)