Ჩატვირთვა...

ლიზოფორმინ სპეციალი

იხმარება ერთდროულად დეზინფექციისათვის და ზედაპირების   გასაწმენდად, ასევე შენობების, ინვენტარის, აბანოების, სასტუმრო   ების, ბასეინების, კვებითი დანიშნულების მქონე დაწესებულებების   პროფილაქტიკისათვის. აქვს სასიამოვნო სუნი.
  • ნივთების, ზედაპირების დეზინფექცია და გაწმენდა
  • ექსპოზიცია: 0.5%-4სთ; 0.75%-1სთ; 1.5%-30წთ.
  • შეფუთვა: 40მლ. პაკეტი; 1ლ. ქილა.

 

ანოტაცია