Ჩატვირთვა...

კონტურის ფილტრი, პედიატრიული

ხელოვნური სუნთქვის აპარატის კონტურის ფილტრი,  პედიატრიული

ელექტროსტატიკური

Recommended  tidal  volume  – 75 – 300 ml

NaCl  filtration efficiency -96.263%

Bacterial  filtration  efficiency  – 99.999%

Viral  filtration  efficiency – > 99.99%