Ჩატვირთვა...

კონტურის ფილტრი, ნეონატალური

ხელოვნური სუნთქვის აპარატის კონტურის ფილტრი, ნეონატალური

ელექტროსტატიკური

Recommended  tidal  volume  – 30 – 100 ml

NaCl  filtration efficiency -94.186%

Bacterial filtration efficiency – 99.999%

Viral  filtration efficiency – > 99.99%