Ჩატვირთვა...

ბლანიზონი

იხმარება ზედაპირების გასასუფთავებლად ცილოვანი დაბინძურე   ბისაგან.
  • ინსტრუმენტების და ენდოსკოპების წინასასტერილიზაციო გაწმენდა: 0.25% – 0.5%-1სთ.
  • შეფუთვა: 2ლ. ქილა; 5ლ. ავზი.

ანოტაცია(pdf)