Ჩატვირთვა...

აეროდეზინი 2000

 გასაფრქვევი პრეპარატი. მცირე ზედაპირების, მათ შორის ძნელად  მისადგომი ადგილების სწრაფი დეზინფექციისათვის. ასევე  გამოიყენება სისხლისა და ბიოლოგიური ნივთიერებების, ვირუსების,  სოკოს დებაქტივაციისათვის, პრეპარატი არ ზავდება, არ შეიცავს  ფრეონს, აქვს სასიამოვნო სუნი.
  • ფრქვევა: 50მლ-1კვმ ფართობზე.
  • შეფუთვა: 2ლ ქილა-გამფრქვევით; 5ლ. ავზი.

 

ანოტაცია