ინსტრუმენტების დეზინფექცია - სტერილიზაცია
  • ლიზოფორმინ 3000