• 0603870CE პორტი
 • 0605640 პორტი
 • 0607530 CE პორტი
 • 8806061 პორტი
 • Easypump® II ST/LT ავტომატური გადასხმის სისტემა
 • Omnifix® 3 კომპონენტიანი შპრიცი
 • Sterican® Neural ნემსის წვერი
 • Sterican® ნემსის წვერი
 • Vasofix® Certo – პერიფერიული ვენის კათეტერი
 • Vasofix® Safety – პერიფერიული ვენის კათეტერი
 • Venofix® A – პერიფერიული ვენის კათეტერი
 • პორტის ნემსი